Theory and Profession. The need for frameworks connecting the profession, academia and society
Kapitel i bok, 2019

No abstract available

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Defining Contemporary Professionalism. For Architects in Practice and Education

186-189
978-1-85946-847-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Design

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

DOI

10.4324/9780429347856

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-17