Modeling traffic fluctuations and congestion on a road network
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

Författare

Eleonora Andreotti

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Armando Bazzani

Universita di Bologna

Sandro Rambaldi

Universita di Bologna

Nicola Guglielmi

Universita degli Studi dell'Aquila

Paolo Freguglia

Universita degli Studi dell'Aquila

Advances in Complex Systems

0219-5259 (ISSN)

Vol. 18 1550009

Ämneskategorier

Nationalekonomi

Datavetenskap (datalogi)

DOI

10.1142/S0219525915500095

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-06