Constrained graph partitioning via matrix differential equations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Eleonora Andreotti

Universita degli Studi dell'Aquila

Dominik Edelmann

Universität Tübingen

Nicola Guglielmi

Universita degli Studi dell'Aquila

Christian Lubich

Universität Tübingen

SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications

0895-4798 (ISSN) 1095-7162 (eISSN)

Vol. 40 1-22

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Datavetenskap (datalogi)

DOI

10.1137/17M1160987

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-26