On the multiplicity of Laplacian eigenvalues and Fiedler partitions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Eleonora Andreotti

Olycksanalys och prevention

Daniel Remondini

Universita di Bologna

Graziano Servizi

Universita di Bologna

Armando Bazzani

Universita di Bologna

Linear Algebra and Its Applications

0024-3795 (ISSN)

Vol. 544 206-222

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Reglerteknik

Matematisk analys

DOI

10.1016/j.laa.2018.01.009

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-06