On the multiplicity of Laplacian eigenvalues and Fiedler partitions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Eleonora Andreotti

Universita degli Studi dell'Aquila

Daniel Remondini

Universita di Bologna

Graziano Servizi

Universita di Bologna

Armando Bazzani

Universita di Bologna

Linear Algebra and Its Applications

0024-3795 (ISSN)

Vol. 544 206-222

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Reglerteknik

Matematisk analys

DOI

10.1016/j.laa.2018.01.009

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-16