Metro/Education Montreal (1970): Rethinking the Urban at the Crossroads of Megastructures, Systems Analysis and Urban Politics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Isabelle Doucet

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Architecture and Culture

2050-7828 (ISSN) 2050-7836 (eISSN)

Vol. 7 2 179-196

Ämneskategorier

Arkitektur

DOI

10.1080/20507828.2018.1511212

Mer information

Senast uppdaterat

2020-01-17