Ett alternattivt nationellt synsätt för utsläpp av växthusgaser vid integration av Europas energimarknader
Paper i proceeding, 2003

Författare

Sven Werner

Institutionen för energiomvandling

Sveriges Energiting 11-12 mars 2003

Ämneskategorier

Maskinteknik

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06