Introduktion till speciell relativitetsteori
Övrigt - Programkod, 2018

Kompendium i speciell relativitetsteori
Huvudförfattare: Gabriele Ferretti
Medförfattare: Sara-Louise Karlsson, Mikael Lennefors, Sebastian Lundquist, Felix Mattsson, David Schörling (fysik studenter)

undervisning

kompendium

relativitetsteori

Upphovsman

Gabriele Ferretti

Subatomär, högenergi- och plasmafysik

Ämneskategorier

Annan fysik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-01-12