Life Cycle Assessment of the District Heat Distribution System, Part 1: Pipe Production
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Morgan Fröling

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik

Camilla Holmgren

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Magdalena Svanström

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik

International Journal of Life Cycle Assessment

Vol. 9 2 130-136

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Annan kemiteknik

Husbyggnad

DOI

10.1007/BF02978572

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-12