The business performance of new technology-based firms: The importance of the business model’s value proposition and customer relationships
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Hans Löfsten

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

International Review of Entrepreneurship

2009-2822 (ISSN)

Vol. 17 3 323-346 1610

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-02