Gravity monitoring of Tatun Volcanic Group activities and inference for underground fluid circulations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Maxime Mouyen

Academia Sinica

Benjamin F. Chao

Academia Sinica

Cheinway Hwang

National Chiao Tung University

Wen-Chi Hsieh

National Chiao Tung University

Journal of Volcanology and Geothermal Research

0377-0273 (ISSN)

Vol. 328 45-58

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning

Geokemi

DOI

10.1016/j.jvolgeores.2016.10.001

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-08