Infrared spectroscopy of molecules adsorbed on metal surfaces
Kapitel i bok, 2007

methoxide

vibrational energy

low frequency

intramolecular modes

molecule‐molecule interaction

Författare

R. Ryberg

Chalmers, Fysik

Advances in Chemical Physics: Molecule Surface Interactions

1-44
9780470141250 (ISBN)

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

DOI

10.1002/9780470141250.ch1

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-25