Untersuchung von Hauptreflektordeformationen an VGOS-Teleskopen mittels UAS
Paper i proceeding, 2020

UAS

VGOS

Radiotelescope

Författare

Cornelia Eschelbach

Fachhochschule Frankfurt am Main

Michael Lösler

Fachhochschule Frankfurt am Main

Rüdiger Haas

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium

Ansgar Greiwe

Hochschule Bochum

Ingenieurvermessung 20: Beiträge zum 19. Internationalen Ingenieurvermessungskurs, München 2020

411-424
978-3-87907-672-7 (ISBN)

19. Internationalen Ingenieurvermessungskurs München
München, Germany,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

Onsala rymdobservatorium

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

DOI

10.5281/zenodo.4081146

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-21