Untersuchung von Hauptreflektordeformationen an VGOS-Teleskopen mittels UAS
Paper i proceeding, 2020

Radiotelescope

VGOS

UAS

Författare

Cornelia Eschelbach

Högskolan i Frankfurt

Michael Lösler

Högskolan i Frankfurt

Rüdiger Haas

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium, Rymdgeodesi och geodynamik

Ansgar Greiwe

Högskolan i Bochum

Ingenieurvermessung 20: Beiträge zum 19. Internationalen Ingenieurvermessungskurs, München 2020

411-424

19. Internationalen Ingenieurvermessungskurs München
München, Germany,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

Onsala rymdobservatorium

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-10