Erfassung von Hauptreflektordeformationen an VGOS-Teleskopen mittels UAS
Paper i proceeding, 2020

Författare

Ansgar Greiwe

Hochschule Bochum

Rainer Brechtken

Hochschule Bochum

Michael Lösler

Fachhochschule Frankfurt am Main

Cornelia Eschelbach

Fachhochschule Frankfurt am Main

Rüdiger Haas

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium, Rymdgeodesi och geodynamik

Photogrammetrie - Laserscanning - Optische 3D-Messtechnik: Beiträge der 19. Oldenburger 3D-Tage 2020

19. Oldenburger 3D-Tage 2020
Oldenburg, Germany,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

Onsala rymdobservatorium

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-16