Recent developments in the gasification and pyrolysis of waste
Kapitel i bok, 2015

Författare

Christer Forsgren

Stena Metall AB

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Göteborgs universitet

Resource Recovery to Approach Zero Municipal Waste

185-205

Ämneskategorier

Materialkemi

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-30