On the use of Phantom Motor Execution for the treatment of Phantom Limb Pain
Licentiatavhandling, 2020

Phantom Motor Execution

Phantom Limb Sensations

Randomized Controlled Clinical Trial.

Amputation

Phantom Limb Pain

Meeting ID: 700 887 545
Opponent: Professor Mikael Elam, Institute of Neuroscience and Physiology at University of Gothenburg

Författare

Eva Lendaro

Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Ämneskategorier

Klinisk medicin

Medicinteknik

Elektroteknik och elektronik

Annan medicin och hälsovetenskap

Styrkeområden

Hälsa och teknik

Utgivare

Chalmers tekniska högskola

Meeting ID: 700 887 545

Online

Opponent: Professor Mikael Elam, Institute of Neuroscience and Physiology at University of Gothenburg

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-02