Preface
Samlingsverk (redaktörskap), 2018

Redaktör

Lars Brink

Chalmers, Fysik

M. Gunn

University of Birmingham

J.V. José

Chinese Academy of Sciences

Indiana University

J.M. Kosterlitz

Brown University

K.K. Phua

Nanyang Technological University

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

9789813271340

Mer information

Senast uppdaterat

2023-06-21