Insights on social life-cycle-assessment in practice in Sweden
Rapport, 2020

Full-text freely available at https://www.lifecyclecenter.se/wp-content/uploads/2020_03-Insights-on-social-life-cycle-assessment-in-practice-in-Sweden.pdf

Actor-network-theory

Social life-cycle-assessment

Interviews

Government agencies

Application

Industry

Research institutes

Social LCA

Författare

Mathias Lindkvist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Maria Rydberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, TME verksamhetsstöd, Projekt- och centrumledning

Social livscykelanalys: erfarenheter hos svenska användare

Adlerbertska forskningsstiftelsen, 2019-10-01 -- 2021-03-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Övrig annan samhällsvetenskap

Utgivare

Swedish Life Cycle Center

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-24