DRIFTS studies on zeotypes: Towards fundamental understanding of the direct conversion of methane to methanol
Paper i proceeding, 2019

Författare

Simone Creci

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Per-Anders Carlsson

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Kompetenscentrum katalys

12th Natural Gas Conversion Symposium 2019

299-300
978-151088888-3 (ISBN)

12th Natural Gas Conversion Symposium 2019
San Antonio, USA,

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-30