Accessibility in swedish towns
Kapitel i bok, 2013

urban planning

Accessability

sustainability

Författare

Mats Henry Reneland

Chalmers, Arkitektur

Achieving Sustainable Urban Form

131-138
9780203827925 (ISBN)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-18