Eigenschaften der Fernfeldnäherung als Modell für Schallquellendirektivität
Paper i proceeding, 2020

sound source directivity

Författare

Jens Ahrens

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Fortschritte der Akustik - DAGA 2020


978-3-939296-17-1 (ISBN)

DAGA
, ,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Signalbehandling

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-21