Learning to become entrepreneurial/fostering entrepreneurial identity and habits
Kapitel i bok, 2017

Entrepreneurship

Entrepreneurial self-efficacy

Entrepreneurial

Författare

Karen Williams Middleton

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Anne Donnellon

Babson College

Entrepreneurial Identity: The Process of Becoming an Entrepreneur

103-126
978-178536370-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Sociologi

Annan samhällsvetenskap

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2020-06-01