Combining Evolution and Learning in Computational Ecosystems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Claes Strannegård

Chalmers, Data- och informationsteknik, Data Science

Wen Xu

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Niklas Engsner

Chalmers, Data- och informationsteknik, Data Science

John A. Endler

Deakin University

Journal of Artificial Intelligence

1994-5450 (ISSN)

Vol. 11 1 1-37

Ämneskategorier

Annan teknik

DOI

10.2478/jagi-2020-0001

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-11