Kreativ bokföring av jordbrukets utsläpp hjälper inte klimatet
Artikel i dagstidning, 2020

Författare

Christian Azar

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Rasmus Einarsson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori, Fysisk resursteori 2

Fredrik Hedenus

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Martin Persson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori, Fysisk resursteori 2

Elin Röös

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Dagens Nyheter (DN)

1101-2447 (ISSN)

Ämneskategorier

Jordbruksvetenskap

Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske

Miljövetenskap

Klimatforskning

Mer information

Skapat

2020-05-12