Editorial overview: More than molecular structures - When surfactants go beyond self-assembly
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2020

Surfactants

Molecular structures

Self-assembly

Författare

Romain Bordes

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Yilin Wang

Chinese Academy of Sciences

Current Opinion in Colloid and Interface Science

1359-0294 (ISSN) 18790399 (eISSN)

Vol. 45 A1-A3

Ämneskategorier

Farmaceutisk vetenskap

Fysikalisk kemi

Annan kemi

DOI

10.1016/j.cocis.2020.03.005

Mer information

Senast uppdaterat

2020-06-24