Dynamical Yang-Baxter equations, quasi-Poisson homogeneous spaces, and quantization
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

E. Karolinsky

K. Muzykin

Alexander Stolin

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

V. Tarasov

Letters in Mathematical Physics

0377-9017 (ISSN) 1573-0530 (eISSN)

Vol. 71 3 179-197

Ämneskategorier

Matematik

DOI

10.1007/s11005-005-0159-7

Mer information

Skapat

2017-10-06