Imidazolium ionic liquids nano-confined in mesoporous silica
Licentiatavhandling, 2020

protic ionic liquid

oriented nanochannel

surface active ionic liquid (SAIL)

nano-confinement

Författare

Szilvia Vavra

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemi

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-25