Demystifying big data: Anatomy of big data developmental process. Telecommunications Policy 40: 837-854
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

D. -H. Shin

Chung-Ang University

Erik Bohlin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Telecommunications Policy

0308-5961 (ISSN)

Vol. 44 5 101928

Ämneskategorier

Telekommunikation

Nationalekonomi

DOI

10.1016/j.telpol.2020.101928

Mer information

Senast uppdaterat

2020-06-26