Experimental Study of Nonlinear Instability of Straight and Swept Wing Boundary Layers and Methods of Instability Control
Bok, 2011

Hab. Doctor Thesis. Date: 2011-11-25. Place: Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Novosibirsk. Opponents: Berdnikov V.S., Semenov N.V., Isaev S.A.

Författare

Valery Chernoray

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Idé- och lärdomshistoria

Övrig annan samhällsvetenskap

Teoretisk kemi

Strömningsmekanik och akustik

Styrkeområden

Transport

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Utgivare

Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Institute of Theoretical and Applied Mechanics

Mer information

Skapat

2020-06-12