Experimental Study of Nonlinear Instability of Straight and Swept Wing Boundary Layers and Methods of Instability Control
Bok, 2011

Hab. Doctor Thesis. Date: 2011-11-25. Place: Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Novosibirsk. Opponents: Berdnikov V.S., Semenov N.V., Isaev S.A.

Författare

Valery Chernoray

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Idé- och lärdomshistoria

Övrig annan samhällsvetenskap

Teoretisk kemi

Strömningsmekanik och akustik

Styrkeområden

Transport

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Utgivare

Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

Mer information

Senast uppdaterat

2021-06-29