Moisture in indoor air: findings of 40 years
Paper i proceeding, 2019

history AIVC

moisture

Författare

Paula Wahlgren

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

From energy crisis to sustainable indoor climate - 40 years of AIVC (Book of Proceedings)

40th AIVC conference
Ghent, Belgium,

Förbättring av innemiljökvalitet i skolor med focus på transport av föroreningar från klimatskalet med hänsyn till interaktionen med ventilationssystemet

Formas, 2016-01-01 -- 2019-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Hälsa och teknik

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-08