Pd-Catalyzed Cyclocarbonylation of Allylic Alcohol under Benign Conditions with Ionic Liquid as Stabilizer
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Nasrin Nemati

Energiteknik 3

Materials

1996-1944 (ISSN)

Vol. 13 9

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Metallurgi och metalliska material

Den kondenserade materiens fysik

DOI

10.3390/ma13092093

Mer information

Skapat

2020-07-13