Patents and Policies for Innovations and Entrepreneurship
Kapitel i bok, 2011

Innovations

Patents

Entrepreneurship

Policies

Författare

Ove Granstrand

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi

Patent Law And Theory: A Handbook of Contemporary Research

66-100
978-184542413-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan maskinteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

DOI

10.4337/9781848446175.00009

ISBN

978-184542413-8

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-30