Foreword
Samlingsverk (redaktörskap), 2020

[No abstract available]

Redaktör

Jan Bosch

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering, Software Engineering for Testing, Requirements, Innovation and Psychology

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Datorsystem

ISBN

9783030359836

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-17