La Ville 100% Réutilisée
Artikel i övrig tidskrift, 2020

design for reuse

Författare

Daniel Norell

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Einar Rodhe

Konstfack

Plan Libre

1638-4776 (ISSN)

175 15-15

Ämneskategorier

Arkitektur

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-14