Introduction
Paper i proceeding, 2020

Proceeding publication from NAF/NAAR-symposium in Seinäjocki, Finland
Download:
file:///Users/ronn/Downloads/117-27-PB-4.pdf

built environment

function architecture

Författare

Magnus Rönn

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Anne Elisabeth Torft

Arkitektskolen Aarhus

Ari Hynynen

Tammerfors tekniska universitet

Minna Chudoba

Tammerfors tekniska universitet

Proceedings Series 2020-1

2535-4523 (eISSN)

2020-1 7-14

Built Environment and Architecture as Resource
Seinäjocki, ,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-28