Det suspenderade tillståndet
Artikel i övriga tidskrifter, 2020

Författare

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Glänta

9789186133917 (ISSN)

Vol. 20 1-2

Ämneskategorier

Sociologi

Kulturstudier

Medie- och kommunikationsvetenskap

Mer information

Skapat

2020-08-24