Untapping solar energy resources
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Bo Albinsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Axel Olesund

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Nature Photonics

1749-4885 (ISSN)

Vol. 14 9 528-530

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemi

DOI

10.1038/s41566-020-0681-2

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-26