Shrinking cities in China. The other facet of urbanization
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Urban Morphology

1027-4278 (ISSN)

Vol. 24 1 123-123

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-29