Upptäckten av kärnklyvning - kvinnliga fysiker i backspegeln
Bok, 2018

Kvinnliga vetenskapsmän

Lise Meitner

Irène Joliot-Curie

Kvinnliga vetenskapsmän

historia

Kärnklyvning

Ida Noddack

Författare

Imre Pazsit

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Kim-Ngan Nhu-Tarnawska Hoa

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Ämneskategorier

Annan teknik

Fysik

Styrkeområden

Energi

ISBN

9789163984976

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-14