Upptäckten av kärnklyvning - kvinnliga fysiker i backspegeln
Bok, 2018

Kvinnliga vetenskapsmän

Kärnklyvning

Lise Meitner

Irène Joliot-Curie

Kvinnliga vetenskapsmän

historia

Ida Noddack

Författare

Imre Pazsit

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

N.-T. H. Kim-Ngan

Institutionen för Fysik, Krakóws Pedagogiska Universitet

Ämneskategorier

Annan teknik

Fysik

Styrkeområden

Energi

ISBN

9789163984976

Utgivare

Chalmers tekniska högskola

Mer information

Skapat

2020-09-06