Editorial: yeast synthetic biology
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Jin Hou

Shandong University

Jens B Nielsen

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

FEMS Yeast Research

1567-1356 (ISSN) 1567-1364 (eISSN)

Vol. 20 6

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

DOI

10.1093/femsyr/foaa049

PubMed

32854113

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-12