Editor's comments, NJAR 2020-2
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2020

Editors note - see discussion on open access

urban desing

open acess

architecture

Författare

Magnus Rönn

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Daniel Koch

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Madeleine Granvik

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Nordic Journal of Architectural Research

1893-5281 (eISSN)

Vol. 2020 2 2-12

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan humaniora

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-28