Editor's comments, NJAR 2020-2
Inledande text i tidskrift, 2020

Editors note - see discussion on open access

urban desing

architecture

open acess

Författare

Magnus Rönn

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Daniel Koch

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Madeleine Granvik

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Nordic Journal of Architectural Research

1893-5281 (eISSN)

Vol. 2020 2 2-12

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan humaniora

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2020-09-12