Cable surface preparation: chemical, physical and electrical characterization and impact on breakdown voltage
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Espen Doedens

Elnät och komponenter

E. Markus Jarvid

Nexans Norway AS

Stanislaw Gubanski

Elnät och komponenter

Christian Frohne

BRUGG Pipesystems

International Symposium on HVDC Cable Systems (Jicable-HVDC)
duinkerke, France,

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-16