On the dynamic response of reinforced concrete beams subjected to drop weight impact
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Joosef Leppänen

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Morgan Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Peter Grassl

University of Glasgow

Finite Elements in Analysis and Design

0168-874X (ISSN)

Stötvågs- och splitterbelastning: Förstärkning av armerade betongkonstruktioner

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2018-01-01 -- 2021-12-31.

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Teknisk mekanik

Energisystem

DOI

10.1016/j.finel.2020.103438

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-29