Innovation and industrial renewal in Sweden, 1970-2007
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Karolin Sjöö

Lunds universitet

Scandinavian Economic History Review

0358-5522 (ISSN)

Vol. 64 3 258-277

Ämneskategorier

Ekonomisk historia

Nationalekonomi

Historia

DOI

10.1080/03585522.2016.1218928

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-08