The Swedish industrial support program of the 1970s revisited
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Bo Carlsson

Case Western Reserve University

Gunnar Eliasson

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Karolin Sjöö

Science,Technology and Society

Journal of Evolutionary Economics

0936-9937 (ISSN) 1432-1386 (eISSN)

Vol. 28 4 805-835

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Nationalekonomi

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

DOI

10.1007/s00191-018-0581-5

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-23