Innovation trends and industrial renewal in Finland and Sweden 1970-2013
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Astrid Kander

Lunds universitet

Juha Oksanen

Teknologian Tutkimuskeskus (VTT)

Josef Taalbi

Lunds universitet

Karolin Sjöö

Lunds universitet

Nina Rilla

Teknologian Tutkimuskeskus (VTT)

Scandinavian Economic History Review

0358-5522 (ISSN)

Vol. 67 1 47-70

Ämneskategorier

Ekonomisk historia

Nationalekonomi

Historia

DOI

10.1080/03585522.2018.1516697

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-26