Innovation trends and industrial renewal in Finland and Sweden 1970-2013
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Astrid Kander

Lunds universitet

Juha Oksanen

VTT Tech Res Ctr Finland Ltd

Josef Taalbi

Lunds universitet

Karolin Sjöö

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society, Science,Technology and Society

Nina Rilla

VTT Tech Res Ctr Finland Ltd

Scandinavian Economic History Review

0358-5522 (ISSN)

Vol. 67 1 47-70

Ämneskategorier

Ekonomisk historia

Nationalekonomi

Historia

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-30