Demonstration projects in sustainable technology: The road to fulfillment of project goals
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Karolin Sjöö

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Johan Frishammar

Luleå tekniska universitet

Handelshögskolan i Stockholm

Journal of Cleaner Production

0959-6526 (ISSN)

Vol. 228 331-340

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Energisystem

Miljövetenskap

DOI

10.1016/j.jclepro.2019.04.302

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-26