Demonstration projects in sustainable technology: The road to fulfillment of project goals
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Karolin Sjöö

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society, Science,Technology and Society

Johan Frishammar

Luleå tekniska universitet

Journal of Cleaner Production

0959-6526 (ISSN)

Vol. 228 331-340

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Energisystem

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2020-09-30