University-industry collaboration: A literature review and synthesis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Karolin Sjöö

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Tomas Hellström

Lunds universitet

Industry & higher education

0950-4222 (ISSN)

Vol. 33 4 275-285

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Företagsekonomi

Pedagogik

DOI

10.1177/0950422219829697

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-26