University-industry collaboration: A literature review and synthesis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Karolin Sjöö

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society, Science,Technology and Society

Tomas Hellström

Lunds universitet

Industry & higher education

0950-4222 (ISSN)

Vol. 33 4 275-285

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Företagsekonomi

Pedagogik

Mer information

Skapat

2020-09-30