Operations management within psychiatric inpatient care - a case study based on Lean production principles and theories about psychosocial work environment
Poster (konferens), 2018

Författare

V. Andréasson

Student vid Chalmers

P. Pettersson Hagerfors

Student vid Chalmers

Torbjörn Jacobsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

E Beijer

Sahlgrenska universitetssjukhuset

32nd Nordic Congress of Psychiatry
Reykjavik, Iceland,

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-02