COMPARISON OF THE METHODS MULTIPLE-BREATH WASHOUT AND CONVENTIONAL CHEST X-RAY TO DETECT EARLY CF LUNG DISEASE
Inledande text i tidskrift, 2020

Författare

M. Svedberg

Göteborgs universitet

Henrik Imberg

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

A. Lindblad

Göteborgs universitet

Pediatric Pulmonology

8755-6863 (ISSN) 1099-0496 (eISSN)

Vol. 55 S297-S297

Ämneskategorier

Pediatrik

Lungmedicin och allergi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-26