Longitudinal Measurements of Lung Clearance Index and Clinical Application in Relation to Structural Lung Damage
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

No abstract available

Författare

Marcus Svedberg

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Henrik Imberg

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Anders Lindblad

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Pediatric Pulmonology

8755-6863 (ISSN) 1099-0496 (eISSN)

Vol. 55 S294-S294

Ämneskategorier

Pediatrik

Lungmedicin och allergi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-12